سامانه جامع ساترا


ورود
بازنشانی رمز عبور

راهنمای ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها

در راستای تسهیل صدور مجوز و بر اساس سیاست مانع زدایی و تعامل با هیات مقررات زدایی، فرایند خدمات ثبت نام و صدور مجوز رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت می‌گیرد